top of page
foto 12-04-2020 13 56 45.JPG
foto 12-04-2020 14 36 23.JPG

Kindereetcoach volgens de methode van Hip & Healthy

Kinderen en jongeren begeleid ik op een wetenschappelijk onderbouwde, leerrijke en tegelijkertijd vlotte manier naar een gezonde levensstijl op lange termijn. Tijdens deze begeleiding maak ik gebruik van de methode van Hip & Healthy. Deze methode werd speciaal ontwikkeld voor jongeren en kinderen met hun ouders. De betrokkenheid van de ouders, zeker bij kleine kinderen, is een belangrijke schakel. De manier van werken is heel eenvoudig te integreren in het dagelijkse gezinsleven. Kinderen en jongeren worden ook gemotiveerd om zelf te kiezen voor mindful, gezond en voldoende eten en bewegen.

 

De begeleiding bestaat uit een intensieve opvolging gedurende de eerste 6 maanden. Gedurende deze periode worden de bezoeken in de eerste maand wekelijks en nadien tweewekelijks ingepland. De eerste twee gesprekken bestaan uit twee opeenvolgende intake consultaties van telkens 60 minuten, waarin we gaan kijken waar je kind nu staat en leggen we al enkele doelen vast. De daaropvolgende gesprekken zullen telkens 30 minuten in beslag nemen en bouwen elke sessie op elkaar voort. Tijdens de consultaties gaat je kind creatief aan de slag met ‘Het boek over jezelf’. In deze werkmap worden verschillende persoonlijke opdrachten, gericht op de eigen situatie, leefwereld en noden uitgewerkt en eigen gemaakt. We focussen op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, intuïtief en gezond gedrag binnen elke unieke persoonlijkheid. Een vrolijke jeugd en gezonde toekomst tegemoet gaan staan centraal.

Na de eerste intensieve 6 maanden bouwen we stapsgewijs af naar maandelijkse bezoeken gedurende de daaropvolgende 6 maanden. Vanaf het tweede jaar plannen we een controlebezoek per kwartaal in tijdens de groeiperiode van je kind naargelang de persoonlijke noden en wensen.

Ook selectieve eters begeleid ik met mijn wetenschappelijk kennis en vanuit mijn (eigen) ervaring. Zelf ben ik uitgegroeid van een heel selectieve eter tot gepassioneerde foodie. Mijn zoontje legde eveneens een heel groeiproces af van fussy foodie tot een enthousiaste hulpkok.

Bij selectieve eters waar sprake is van ASS (Autisme Spectrum Stoornis), werk ik samen met auticoach Leah.

bottom of page