top of page
Picture 1.png

Laag FODMAP traject

Een veel voorkomende aandoening met de nodige vervelende darmklachten is het prikkelbare darmsyndroom, afgekort PDS. De voornaamste darmklachten zijn buikpijn, misselijkheid, krampen, winderigheid, een opgeblazen gevoel, een afwijkende sterk wisselende ontlasting en vermoeidheid. Om de klachten te verminderen en onder controle te houden, kan het wetenschappelijk onderbouwd laag FODMAP-dieet toegepast worden.

Waarvoor staat FODMAP?

Dit zijn korte keten koolhydraten (fermenteerbare oligo-, di- en monosachariden & polyolen) die slecht opgenomen worden in de dunne darm en als resultaat onverteerd in de dikke darm terechtkomen. Dat leidt tot de productie van gas en afvalproducten die de darmwand kunnen irriteren, waardoor er vervelende darmklachten optreden.

 

Kreeg je de diagnose PDS van je (huis)arts? Als een erkende en FODMAP-gespecialiseerde diëtiste begeleid ik je graag tijdens het doorlopen van de verschillende fasen van dit complex dieet gedurende minimaal 5 consultaties.

 

Tijdens een eerste consultatie neem ik een zeer uitgebreide voedings- en klachtenanamnese af en bepalen we of het laag FODMAP-dieet de beste oplossing kan bieden in het verminderen van je klachten. De start van het laag FODMAP-dieet kan indien van toepassing vastgelegd worden. Het verdere verloop plannen we zorgvuldig in aan de hand van je agenda zodat je de drie verschillende fases zo goed mogelijk kan doorlopen.

 

Tijdens de eerste fase, de eliminatiefase, zal je alle voedingsmiddelen rijk aan FODMAP’s elimineren om het verband tussen voeding en klachten vast te kunnen stellen. In een tweede consultatie leg ik uitgebreid de eliminatiefase uit, bespreken we de aandachtspunten in jouw voedingspatroon en geef ik je de nodige tools mee naar huis om deze fase correct toe te passen. Dit dieet mag niet levenslang heel strikt gevolgd worden en is enkel van toepassing tijdens deze eliminatiefase. De eliminatiefase start van zodra je de nodige uitleg en tools ontvangen hebt en kan 2 tot 6 weken in beslag nemen. Deze periode trachten we zo kort mogelijk te houden en eindigt van zodra alle klachten verdwenen zijn. Gedurende deze weken plannen we naar wens en duurtijd bijkomend 1 of meerdere (online) opvolgconsultaties in van 30 minuten. Tijdens deze opvolggesprekken kan ik nagaan of alles vlot verloopt en beantwoord ik je vragen.

 

De herintroductiefase start van zodra alle klachten verdwenen zijn na de eliminatiefase. Tijdens deze fase gaan we geleidelijk aan één voor één alle FODMAP’s terug herintroduceren. Hier onderzoeken we de persoonlijke FODMAP- triggers en tolerantiegrenzen. De herintroductiefase bestaat uit een subfase 1 en een subfase 2. De herintroductiefase zal 8 tot 10 weken in beslag nemen en is vrij intensief. Gedurende subfase 2 gaan we verder testen in een mildere vorm om het effect van gecombineerde FODMAP’s te onderzoeken en de drempelwaardes nog nauwkeuriger te bepalen. Gedurende de eliminatiefase plannen we al een derde consult in waarin ik je de herintroductiefase uitleg vooraleer deze van start zal gaan. De herintroductiefase kan aangevuld worden met (online) opvolgconsultaties naar wens. We plannen een vierde consultatie in om de resultaten te evalueren en subfase 2 toe te lichten.

 

Rekening houdend met de persoonlijke triggers en tolerantiegrenzen worden specifieke FODMAP’s beperkt/geëlimineerd. Dit is de stabilisatiefase. Hierbij is een controle op het behoud van een volwaardig voedingspatroon noodzakelijk. Dit bespreken we tijdens de vijfde en laatste consultatie. Naar wens kunnen hierna nog opvolgconsultaties plaatsvinden.​​​​

    

bottom of page